ی

 ی ی یی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی یی ٴ ی یی ی ی ۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ј ی ی ѐ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ǁ ۔

  Download real MP3  PDF YouTube

Ț ی

Ә ی ی ی Ƙ Ȫی ی ی Ә ی ی ͘ یی ǁی ی ی ی ی ǟ ǘ ی ی ǁ ǁ ی ی ی 柡 ی ǁی ی ی ی ی Ƙ Ȫی Әی ی ی Ә ی ی ʡ   ی ی ی یԐی ی ǁ ی ی ی ی Ȫی Țی ی ی  ʪ ʪ ی ی ی ʪ ی ʪ ǘی ʪ ی ی ی یی ی ی Ә ی ی ی Әی ی ی ی ی Әی ی ی ی Әی ͘ ی Ә ی ی ی Әی ی Ә ی ی ی ی ی ی یٰ یٰ ی ی јی ͘ ȍ ی ی ی ی ǘ Ә ی ǘ Ә Ț ǁ ی ی ی ی() Ȫی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ǘ ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی  ی() ی ی ی ی ی ی () ی ی ی ی ی() ی ی ی () ی() Ȫی ی ğ Ȑ ی() ی ی() ی()  () () یٰ () ی () ی() ی ی ی() ی  Әی Ҙی() ی ی() یϐ ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی یٰ ی Ȫ ی Ȫ ی ی ی ی ی ʡ ی یی ј ی ی ی ی ی ی ییی ی () ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی NJ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی NJ ی ی ! ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی یی ی Ә ی یی ی ј ی ی ی ј ی ی ی ی  () ی ی ی ی ی ی ی ی ی () ی ǘ ǘی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ǁ ی ی ی ی ی ی Ӂ ی ی ی ͘ ی ی ǁی ی ی ی ѐ ̪ ی ی ̪ یی ی

 

ی

ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ǫ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی یǡ ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ǫی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ییی یی ی ی ی ی ی۔

ٴ ی

Ә ʪ ی() ی Ȫی ی ی:

ی ی

  ѐ ی ی یی

          ی ی یی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی یی ٴ ی یی ی ی ۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ј ی ی ѐ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ǁ ۔ Ә ی ی ی:

ٰ ی ی ی ییی یی ی

ی ی ۔

ی Ԙ ی ǁ ی ی ی ی ǁی ی ی Ӂ ی

ی ی ͘ ی ǁی ی ی ی ѐ ̪ ی ی۔

          ѐ ی Ә ѐ ی јǡ ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی () ی ی ی ی ( ۔) ی ی ی ی () ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی(ی ) ی یی ی ی ی ()ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی یی ی ͘ ی ی Ә ۔  ̪ ی یی ی ی Ә ی ی ۔  () ی ی ۔

ی ی ی ﷺ ی ی ی یی یی ی ی ی () ی ی ی () ی () ی () ی () () ی () () () یٰ () () ی () یٰ () () ی() ی () () () ی () () () ی ی ی ی ی ی ی () ی ی ̪ ی Ԙ ی

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ۔